đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

Chia sẻ lên:
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau

Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau

Mô tả chi tiết

 

 

QUI CÁCH THAU ỐNG VN SẢN XUẤT (MM)

Ǿ

18

X

Ǿ

7

Ǿ

22

X

Ǿ

13

Ǿ

25

X

Ǿ

17

Ǿ

30

X

Ǿ

15

Ǿ

30

X

Ǿ

17

Ǿ

35

X

Ǿ

25

Ǿ

40

X

Ǿ

15

Ǿ

40

X

Ǿ

20

Ǿ

40

X

Ǿ

25

Ǿ

45

X

Ǿ

20

Ǿ

45

X

Ǿ

25

Ǿ

45

X

Ǿ

30

Ǿ

50

X

Ǿ

20

Ǿ

50

X

Ǿ

25

Ǿ

50

X

Ǿ

30

Ǿ

55

X

Ǿ

20

Ǿ

60

X

Ǿ

23

Ǿ

60

X

Ǿ

30

Ǿ

60

X

Ǿ

40

Ǿ

65

X

Ǿ

30

Ǿ

65

X

Ǿ

40

Ǿ

70

X

Ǿ

45

Ǿ

70

X

Ǿ

50

Ǿ

75

X

Ǿ

40

Ǿ

80

X

Ǿ

60

 

QUI CÁCH THAU TRÒN VN SẢN XUẤT (MM)

Ǿ

3

Ǿ

18

Ǿ

60

Ǿ

4

Ǿ

20

Ǿ

65

Ǿ

5

Ǿ

22

Ǿ

70

Ǿ

6

Ǿ

25

Ǿ

75

Ǿ

7

Ǿ

28

Ǿ

80

Ǿ

8

Ǿ

30

Ǿ

85

Ǿ

10

Ǿ

32

Ǿ

90

Ǿ

12

Ǿ

35

Ǿ

100

Ǿ

13

Ǿ

40

Ǿ

110

Ǿ

14

Ǿ

45

Ǿ

120

Ǿ

15

Ǿ

50

Ǿ

 

Ǿ

16

Ǿ

55

Ǿ

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ