đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

Chia sẻ lên:
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ

Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ

Mô tả chi tiết

QUI CÁCH ĐỒNG THAU TẤM ,

ĐỒNG ĐỎ TẤM

0.3

X

600

X

2000

0.4

X

600

X

2000

0.5

X

600

X

2000

0.6

X

600

X

2000

0.8

X

600

X

2000

1

X

600

X

2000

1.2

X

600

X

2000

1.5

X

600

X

2000

2

X

600

X

2000

2.5

X

600

X

2000

3

X

600

X

2000

4

X

600

X

2000

5

X

600

X

2000

6

X

600

X

2000

8

X

600

X

2000

10

X

600

X

2000

 

QUI CÁCH ĐỒNG ĐỎ TRÒN (MM)

Ǿ

3

Ǿ

16

Ǿ

50

Ǿ

4

Ǿ

18

Ǿ

60

Ǿ

5

Ǿ

20

Ǿ

70

Ǿ

6

Ǿ

22

Ǿ

80

Ǿ

8

Ǿ

25

Ǿ

90

Ǿ

10

Ǿ

30

Ǿ

100

Ǿ

12

Ǿ

35

Ǿ

120

Ǿ

14

Ǿ

40

Ǿ

150

 

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Thau
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ
Quy Cách Sản Phẩm Đồng Đỏ