đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

Chia sẻ lên:
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn

Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn

Mô tả chi tiết

 

QUI CÁCH NHÔM TRÒN A6061 (MM)

Ǿ

6

Ǿ

40

Ǿ

110

Ǿ

8

Ǿ

45

Ǿ

120

Ǿ

10

Ǿ

50

Ǿ

130

Ǿ

12

Ǿ

55

Ǿ

140

Ǿ

14

Ǿ

60

Ǿ

150

Ǿ

16

Ǿ

65

Ǿ

160

Ǿ

20

Ǿ

70

Ǿ

170

Ǿ

22

Ǿ

75

Ǿ

180

Ǿ

25

Ǿ

80

Ǿ

200

Ǿ

30

Ǿ

85

Ǿ

220

Ǿ

32

Ǿ

90

Ǿ

230

Ǿ

35

Ǿ

100

Ǿ

300

 

QUI CÁCH NHÔM TRÒN VN SẢN XUẤT (MM)

Ǿ

3

Ǿ

20

Ǿ

65

Ǿ

4

Ǿ

22

Ǿ

70

Ǿ

5

Ǿ

25

Ǿ

75

Ǿ

6

Ǿ

30

Ǿ

80

Ǿ

8

Ǿ

35

Ǿ

90

Ǿ

10

Ǿ

40

Ǿ

100

Ǿ

12

Ǿ

45

Ǿ

110

Ǿ

14

Ǿ

50

Ǿ

120

Ǿ

16

Ǿ

55

Ǿ

130

Ǿ

18

Ǿ

60

Ǿ

140

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tấm
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tấm