đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

Quy Cách Sản Phẩm Nhôm

Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tròn
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tấm
Quy Cách Sản Phẩm Nhôm Tấm