đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

nhôm tròn A5052, A6061

Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 6061
Nhôm cây 6061
Nhôm cây 6061
Nhôm cây 6061