đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

đồng thau tấm

Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm