đồng đỏ

đồng thau

nhôm

Quy cách sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Kha Hưng
Giám Đốc
0908 311 676 - 0938 168 983

Sản phẩm đồng

Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Thau Vuông
Thau Vuông
Thau Tròn
Thau Tròn
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ thanh
Đồng đỏ tấm
Đồng đỏ tấm
Đồng đỏ tấm
Đồng đỏ tấm
Đồng thau cây các loại
Đồng thau cây các loại
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau đúc VN
Đồng thau đúc VN
Đồng thau cây tròn VN
Đồng thau cây tròn VN
Đồng Thau Cây Thanh Việt Nam
Đồng Thau Cây Thanh Việt Nam

Sản phẩm nhôm

Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 5052
Nhôm cây 6061
Nhôm cây 6061
Nhôm tấm A1050
Nhôm tấm A1050
Nhôm cây 6061
Nhôm cây 6061
Nhôm tấm A5052
Nhôm tấm A5052
Nhôm tấm A6061
Nhôm tấm A6061
Nhôm tấm A6061
Nhôm tấm A6061
Nhôm tấm các loại cắt lẻ
Nhôm tấm các loại cắt lẻ
Nhôm đúc VN
Nhôm đúc VN
Nhôm Đúc Việt Nam
Nhôm Đúc Việt Nam